• Jouw baan ons werk

    Ben je op zoek naar een baan?
    Dan ben je bij BleiZo aan het juiste adres.

De eerste kennismaking

 Wat leuk! Je hebt je ingeschreven voor een vacature in Zoetermeer of Bleiswijk en wilt graag zo snel mogelijk aan de slag. Nadat we je aanmelding hebben ontvangen nemen we z.s.m. contact met je op om kennis met elkaar te maken. In dit gesprek komen in ieder geval de volgende zaken ter sprake:

  • Salaris
  • Reiskosten
  • Vergoedingen
  • Toeslagen
  • Emolumenten

Al deze gemaakte afspraken komen in een arbeidscontract te staan die ook wel ‘Uitzendovereenkomst fase 1 & 2’ genoemd wordt. Ben je benieuwd wat dit allemaal inhoudt en wat dit voor jou betekent? Lees hier dan meer over onder het kopje NBBU bij Downloads.

Wekelijks krijg je via de mail een loonspecificatie en op vrijdag vindt de uitbetaling plaats.

Informatie NBBU-CAO

Er bestaan in Nederland verschillende brancheorganisaties voor uitzendbureaus. Acht Uitzendburo B.V. is aangesloten bij de brancheorganisatie NBBU. Deze organisatie behartigt de belangen van de uitzendondernemingen ten opzichte van de medewerkers en inleners.

Om deze reden krijg je ook te maken met de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. Deze is opgesteld door de NBBU in samenwerking met de werknemersorganisatie LBV (Landelijke Belangen Vereniging).

Bij Downloads zijn de cao hoofdlijnen te vinden. (Je kunt verdere informatie over de cao en diverse andere regelgevingen opvragen bij Acht Uitzendgroep. of bij het LBV.)

Wat wordt er van jou Verwacht?

Uiteraard ben je hét visitekaartje van ons uitzendbureau in Bleiswijk en we verwachten dan ook het één en ander van je. Naast dat we gemotiveerde en leergierige werknemers zoeken vinden wij het ook belangrijk om werknemers in huis te hebben die verantwoordelijkheid met zich mee dragen en hun werk zorgvuldig en op de juiste manier uitvoeren.

Omdat je je bezighoudt met klanten vragen wij je om je representatief te kleden en opdrachten met beide handen aan te pakken. Daarnaast verwachten we dat je de hygiëne en veiligheidsvoorschriften naleeft die op jouw werkplek gelden!

Zo gelden in de meeste branches waar voedsel bewerkt en verwerkt wordt de regel dat je niet met je bedrijfskleding naar buiten gaat om bijvoorbeeld even te pauzeren. Ook hebben bedrijven bepaalde voorschriften in het hebben van tatoeages en piercings.

Ook ben je te allen tijde gehouden aan de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) van het bedrijf dat jou inleent!

Loop je tegen problemen aan en heb je onze hulp nodig? We helpen je graag verder.

Het Werkrooster

Waar je aan het werk mag wordt doorgaans op vrijdag doorgegeven, maar ook op andere dagen kan er gebeld worden voor spoedaanvragen en/of roosterwijzigingen.

We streven naar een regelmatig rooster, dat vroegtijdig bekend gemaakt wordt.

Het Brutosalaris

Het brutosalaris zal na een persoonlijk gesprek met jou worden bepaald en is voornamelijk afhankelijk van kennis en kunde. Het salaris wordt ook bepaald aan de hand van het loonverhoudingsvoorschrift.

Het brutoloon dat wij met jou overeenkomen is inclusief wachtdagencompensatie.

Vergoedingen en Emolumenten

Indien een reiskostenvergoeding op basis van kilometers wordt afgesproken, wordt het door jou opgegeven aantal kilometers gecontroleerd. Wij gebruiken hiervoor uitsluitend www.routenet.nl. Hierbij kan gekozen worden uit de kortste, de snelste en optimaal. Wij gebruiken altijd optimaal en tellen heen- en terugreis bij elkaar op.

De kilometers worden berekend van postcode naar postcode.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de opgegeven kilometers. Jij mag zelf de route kiezen die je wilt. Als je een kortere route gebruikt en hiervoor de kilometers hebt opgeschreven zal de klant blij zijn.

Namens de klant controleren wij of je niet teveel kilometers opgeschreven hebt. Jouw kortere route kunnen we niet controleren. We kunnen ook niet achteraf meer kilometers uitbetalen dan op het werkbriefje is genoteerd.

Kort gezegd: alles wat je meer declareert dan routenet.nl aangeeft zal door ons aangepast worden, alles wat minder is zal gezien worden als eigen keuze voor een kortere route.

Indien er zonder reden afwijkingen zijn worden deze gecorrigeerd. Het is dus verstandig om bij wegomleidingen e.d. een briefje bij het werkbriefje te doen, waarop staat waarom je anders bent gereden.

De maximale kilometervergoeding bedraagt in eerste instantie 150 kilometer per dag. Wij proberen onze werknemers, wanneer mogelijk, met elkaar te laten carpoolen.

Wij verwachten dan ook van onze medewerkers dat zij bereid zijn met een collega mee te rijden, dan wel een collega met hen mee te laten rijden.

Het is mogelijk dat je bijvoorbeeld een gereedschapsvergoeding krijgt. Vergoeding en emolumenten worden getoetst aan de wettelijke kaders en kunnen hierdoor te allen tijde worden aangepast of komen te vervallen.

Verlof en Vakantie

Als je vrije dagen wilt opnemen, doe dit dan per e-mail. Je aanvraag wordt in behandeling genomen en binnen enkele dagen ontvang je hierover bericht. BleiZo heeft te allen tijde het recht om verlofaanvragen af te wijzen.

Over het algemeen is het geen probleem om akkoord te geven op je aanvraag, zeker niet als je tijdig de aanvraag instuurt. Indien er geen akkoord is nemen wij telefonisch contact met je op. Vooral bij de zomeraanvragen zal rekening worden gehouden met medewerkers die afhankelijk zijn van de schoolvakanties. Indien je vrij neemt zonder dat het uitzendbureau hiermee akkoord is gegaan, dan zal dit worden aangemerkt als werkweigering. Dit kan beëindiging van de samenwerking tot gevolg hebben.

De Identificatieplicht

Conform de wet op de identificatieplicht moet je er rekening mee houden dat je bij een nieuwe opdrachtgever moet legitimeren. Dit moet door middel van een geldig paspoort of identiteitskaart.

Indien je een verblijfsvergunning hebt, moet je deze eveneens te kunnen overleggen. Als je niet de Nederlandse nationaliteit bezit en niet uit een EU-land afkomstig bent, dan is de wet Arbeid Vreemdelingen van toepassing. Bent je afkomstig uit een EU-land, dan mag je hier zonder verblijfsvergunning wonen en werken. Kom je van buiten de EU, dan heb je vergunningen nodig. Zonder de juiste werk- en verblijfsvergunning kunnen wij jou niet laten werken.

Acht Uitzendburo

Hoe worden de gewerkte uren Verwerkt?

Wij verwerken de uren aan de hand van de door jou ingestuurde werkbriefjes of aan de hand van de urenregistratie van de klant.
De urenregistratie door middel van een klokkaartsysteem zal altijd leidend zijn boven het handgeschreven werkbriefje.

Het is belangrijk dat het werkbriefje volledig wordt ingevuld.
Het werkbriefje bestaat uit 2 gekleurde velletjes. Het witte (originele) stuur je op naar kantoor ( Marconistraat 6 2665 JE Bleiswijk)

Beter is het om je werkbriefje te scannen of er een foto van te maken en te mailen naar planning@acht-uitzendgroep.nl. Hierbij is het van belang dat alles duidelijk te zien is. Het witte briefje is dan voor je eigen administratie. Het gele briefje laat je achter bij de klant.

Vermeld a.u.b. ook het weeknummer op het werkbriefje.

Alleen een door de klant ondertekend werkbriefje is geldig. De voorkeur is om het werkbriefje door de manager te laten ondertekenen of een ander bevoegd persoon.

Zowel de gegevens van de klant als jouw eigen gegevens moet je volledig invullen. Dit geldt ook voor de kolommen datum, uren en gereden kilometers (retour).

Indien je parkeerdeclaraties of andere declaraties wilt indienen, moet de originele bon met het werkbriefje worden meegestuurd.

BleiZo behoudt zich te allen tijde het recht voor, om met opgaaf van reden, een declaratie niet te vergoeden.

De werkbrief dient wekelijks op de laatste werkdag te worden ingestuurd. Uiterlijk dinsdagmiddag hebben wij deze nodig om de verloning op tijd te kunnen voltooien.

Het loon van medewerkers in fase 1 en 2 wordt wekelijks (uiterlijk) op vrijdag overgemaakt. Het loon van medewerkers met een fase 3 of 4 contract wordt eens per vier weken op vrijdag overgemaakt. De betalingen gaan via internetbankieren van de ABN-AMRO bank.

Reserveringen en Vakantierechten

De percentages voor de verschillende reserveringen worden bepaald door de gezamenlijke bonden van werkgevers en werknemers. Hierbij wordt bepaald hoeveel werkdagen, feestdagen en verlofdagen er in één bepaald jaar vallen. Per jaar kunnen hier verschillen in zijn, bijvoorbeeld als kerst in het weekend valt.

De verhouding tussen de verschillende factoren bepalen de percentages voor het lopende jaar. Hiernaast staan als voorbeeld de percentages van 2023.

Deze percentages worden berekend over het brutosalaris inclusief vakantie- en feestdagen en worden per jaar opnieuw vastgesteld. De hiervoor gereserveerde bruto bedragen worden iedere week vermeld op je loonstrook (onderaan). Bij uitbetaling worden hierop wettelijke belastingen en sociale premies ingehouden.

De feestdagen en het kort verzuim worden bij de fase 3 en 4 medewerkers doorbetaald.

We kennen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband heeft u 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke. De wettelijke vakantiedagen moeten jaarlijks opgenomen worden, de bovenwettelijke dagen mogen 1 jaar blijven staan, maar mogen wel tot uitbetaling komen. Opname van vakantiedagen gebeurt in overleg met de werkgever. De werkgever heeft het recht een aantal vakantiedagen aan te wijzen.

Het vakantiegeld wordt uitsluitend in de maand mei uitbetaald.

reserveringen 2023

De Stichting Normering Arbeid

Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies veroorzaken oneerlijke concurrentie en omzetderving. Daarom is er sinds 2007 voor alle ondernemingen die uitzendkrachten ter beschikking stellen: Stichting Normering Arbeid (SNA).

SNA-gecertificeerde uitleners bewijzen met het verkregen keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden. Alle controles voor de NEN-4400 certificering en opname in het SNA register worden uitgevoerd door het Normec/VRO. Voor informatie kunt u de websites https://www.normeringarbeid.nl en https://normecvro.nl bezoeken.

Stichting Normering Arbeid

Nieuwste Vacatures

Administratief medewerkster facturatie

Functie omschrijving

Den Haag
20-30 uur
in overleg

Administratief medewerker inkoop

Functie omschrijving Werken bij groothandel voor juweliers, goud- en zilver smids en detailhandel

Bleiswijk
38 uur
Vast in dienst

Assemblage medewerker

Functie omschrijving Een veelzijdige functie in een fijn bedrijf

Nootdorp
Full-time

Teamleider logistiek

Functie omschrijving