NEN certificering

Je werkt bij een uitzendbureau dat het SNA-keurmerk heeft en voldoet aan de NEN4400 normering.

31 december 2021

Door: Erik Hoogink

Gecertificeerd

Je werkt bij een uitzendbureau dat het SNA-keurmerk heeft en voldoet aan de NEN4400 normering.

Dit geeft jou en de inleners zekerheden. Zekerheden als:

  • Krijg ik mijn salaris
  • Is het salaris conform CAO
  • Krijg ik vakantiegeld
  • Wordt mijn pensioenpremie betaald
  • Zijn mijn gegevens op een veilige manier opgeslagen

De controle wordt uitgevoerd door NORMEC-VRO. Deze keuringsinstantie is onafhankelijk en  rapporteert aan Stichting Normering Arbeid.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Indien er aanleiding is tot een frequenter inspectiepatroon, kan dit worden uitgebreid tot vier keer per jaar. Ook bestaat de mogelijkheid tot gerichte inspecties als daar aanleiding voor is.

Acht Uitzendgroep voldoet al jaren aan alle eisen die er gesteld worden. Wij voldoen ook aan de aanvullende eisen om in aanmerking te komen voor een verlaagde controle frequentie. (accountantsverklaring, solvabiliteit en geen non-conformiteit). Wij hebben dus de het voorrecht van 1 controle per jaar.

Wij zijn er trots op dat we met een klein team al jaren een vertrouwd uitzendbureau zijn.

Irma, Sharon, Erik