• Jouw vacature ons werk

     

    Ben je op zoek naar een medewerker?

    Dan ben je bij BleiZo aan het juiste adres.

Wat is Inlenen?

Als werkgever kent u de markt. Iedere dag bent u bezig om in te spelen op de vraag vanuit de markt. U houdt rekening met de seizoenen, feestdagen, evenementen etc. U weet wanneer u kunt scoren, maar is op dat moment de personele bezetting op orde?

Iedere dag is er een zorg over de personele bezetting; zijn er voldoende mensen aanwezig of zijn er teveel mensen aanwezig? Wie heeft verlof en wie is ziek? Om deze reden hebben steeds meer bedrijven een basisbezetting met hier omheen een schil van flexkrachten.

“Acht” Uitzendburo B.V. verzorgt al sinds 1995 personeel. Opgezet door een slager voor slagers en bedrijven in de vleesverwerking. In 2020 hebben we besloten om onze vleugels uit te slaan naar personeel in andere branches in de regio waar we gevestigd zijn: Lansingerland en Zoetermeer rond NS-station BleiZo. Hierbij is een voor de hand liggende werknaam gekozen: BleiZo-Werkt.nl

Als werkgever heeft u geen 9 tot 5 mentaliteit, en jammer maar waar, problemen hebben dit ook niet. Daarom staan wij 24/7 voor u klaar. Vrijwel altijd hebben wij een oplossing voor een acuut probleem.

Zekerheid van BleiZo

Helaas zijn er de voorbije jaren veel uitzendbureaus in opspraak geraakt i.v.m. het niet naleven van regels. De wetgever heeft hierop gereageerd door de inlenende partij verantwoordelijk te stellen voor de afdracht van alle loonheffingen en het naleven van cao’s.

Door zaken te doen met de Acht Uitzendgroep bent u gevrijwaard van de zogenoemde inlenersaansprakelijkheid.

Verklaring Inzake Betalingsgedrag

De verklaring van goed betalingsgedrag vind u onder het kopje Downloads.

Hier vindt u ook het uittreksel van de Kamer van Koophandel en de algemene Voorwaarden van de NBBU. Tevens staat hier de brief van de belastingdienst over inlenersaansprakelijkheid.

Inleenaansprakelijkheid

De inlenersaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Van inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener.

De inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel.

De inlener en de doorlener kunnen het risico van hun aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld een verklaring inzake betalingsgedrag van hun uitlener te vragen en te voldoen aan hun administratieve verplichtingen. Ook kan de inlener de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling beperken door het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen en omzetbelasting, te storten op een zogenoemde g-rekening van de uitlener. Dit alles is ook nog gezekerd door de NEN-certificering en het lidmaatschap van de NBBU.

NEN 4400 Certificering

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle soorten uitzendondernemingen met als doel fraude en illegaliteit te bestrijden en risico’s voor ondernemingen te beperken.

Normec/VRO Certification voert audits uit op NEN 4400-1. Op basis hiervan verstrekt de Stichting Normering Arbeid (SNA) het SNA-keurmerk aan de uitzendorganisatie. De NEN 4400-1-norm stelt eisen aan de financiële boekhouding, loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van Stichting Normering Arbeid (SNA). Iedere onderneming die het NEN 4400-1 keurmerk van de SNA wil hebben, wordt gecontroleerd op onderstaande punten;

• De identiteit van de onderneming;

• De aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;

• Eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon;

• Controle op de personeelsdossiers;

• Het voorkomen van risico’s van het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van NEN of niet NEN-gecertificeerde bedrijven of ZZP-ers.

Als de onderneming aan de eisen voldoet, ontvangt u een certificaat en wordt uw bedrijf in het register opgenomen dat door SNA wordt beheerd.

Stichting Normering Arbeid

NBBU CAO

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden zij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten.

En dan is er het SNF-keurmerk (normering flexwonen). Leden die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten dienen ook dit keurmerk te behalen. Kortom, flexorganisaties worden niet zómaar lid bij de NBBU.

Huidige Vacatures

Administratief medewerkster facturatie

Functie omschrijving

Den Haag
20-30 uur
in overleg

Administratief medewerker inkoop

Functie omschrijving Werken bij groothandel voor juweliers, goud- en zilver smids en detailhandel

Bleiswijk
38 uur
Vast in dienst

Assemblage medewerker

Functie omschrijving Een veelzijdige functie in een fijn bedrijf

Nootdorp
Full-time

Teamleider logistiek

Functie omschrijving